załacznik nr 3 (deklaracja o kontynuowaniu wych. przedszkolnego)