PROJEKT – Erasmus+

Uczniowie kl. 8b uczestniczący w projekcie Erasmus sukcesywnie pogłębiają swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym i relacjach człowiek-przyroda w najbliższej okolicy. Sprzyjają temu sobotnie spotkana (od początku grudnia odbyły się już trzy) z pracownikiem Kampinoskiego Parku Narodowego p. Beatą Bąk wraz z nauczycielkami języka angielskiego – p. M. Perkowską i p. A. Celejewską oraz nauczycielką biologii p. E. Waśkiewicz.

Zdobyte na wycieczkach wiadomości poszerzają w szkolnej bibliotece, korzystając z księgozbioru poświęconego przyrodzie i historii KPN oraz światu roślin i zwierząt i wzajemnych powiązań między nimi,  przygotowując  samodzielnie prezentacje multimedialne związane z tematyką spotkań w lesie.

Są to cenne materiały, którymi za kilka miesięcy podzielą się ze swoimi włoskimi rówieśnikami z projektu. W oczekiwaniu na te spotkania „ćwiczą” swoje zdolności edukacyjne na młodszych koleżankach i kolegach z klas 4-7 na lekcjach przyrody, geografii i zajęciach kółka ekologicznego.

Kalina Węgrzyn, Dawid Drab i Norbert Celejewski już trzykrotnie byli zapraszani na zajęcia prowadzone przez p. E. Waśkiewicz. Czwartoklasiści  w dn. 15 grudnia 2022 r. mieli okazję poznać świat roślin i zwierząt Kampinoskiego Parku Narodowego na lekcji przyrody z udziałem Kaliny I Norberta, którzy przedstawili prezentację, opowiedzieli wiele ciekawych informacji o zwierzętach parku, podali też nazwy angielskie występujących w Puszczy gatunków, co było miłą niespodzianką dla młodszych kolegów. 

16 grudnia 2022 r. Dawid, Norbert i Kalina podzielili się swoją wiedzą na lekcji geografii w kl. 7 poświęconej ochronie przyrody w Polsce. Najwięcej uwagi w tym temacie poświęcono oczywiście Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. Zaprezentowany pokaz slajdów oraz przygotowany przez ósmoklasistów quiz był atrakcyjną formą lekcji, w której siódmoklasiści wykazali się dużą uwagą i aktywnością.

W dniu 4 stycznia br. wspomniana wcześniej trójka ósmoklasistów została zaproszona na zajęcia kółka ekologicznego. Uczniowie kl. 5-6 wysłuchali i obejrzeli prezentację o Kampinoskim Parku Narodowym w wykonaniu starszych kolegów z ogromnym zainteresowaniem i uwagą, co potwierdziły bezbłędne odpowiedzi na pytania zadawane później przez Kalinę i Dawida. Kółkowicze pytali o kolejne spotkanie ze starszymi kolegami. Nie będą musieli czekać długo, gdyż już 18 stycznia br. ze swoim autorskim pokazem przyjdą Wojtek Umiastowski i Antek Kwiatkowski.

Forma dzielenia się wiedzą starszych kolegów z młodszymi jest ciekawym  i bardzo atrakcyjnym dla obu stron sposobem uczenia się. Taka alternatywna lekcja na dłużej pozostanie w pamięci niż tradycyjna, prowadzona przez nauczyciela , jest też okazją do innego spojrzenia na pracę nauczyciela. Pozwala też uczniom na zaprezentowanie swoich talentów nie tylko na forum klasy.


SPOTKANIE ON-LINE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+
20. 12. 2022r. to ważna data w kalendarzu działań grupy uczniów biorących udział w projekcie Erasmus+ pt. „Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji” Tego dnia mieliśmy przyjemność poznania online naszych partnerów ze szkoły w Lecce. Pierwsze spotkanie uczestników odbyło się w aplikacji Google Meet, a rozpoczęło od wymiany informacji na temat zainteresowań uczniów, sposobów spędzania wolnego czasu. Polska i włoska młodzież bardzo ciekawie opowiadała o sobie. Już wiemy, że wiele nas łączy! Dbałość o przyrodę, zamiłowanie do podróży i nauki języka angielskiego to nasze wspólne cechy. Każdy uczestnik zarówno z polskiej jak i włoskiej strony miał możliwość wypowiedzenia się na temat projektu, zaprezentowania swoich oczekiwań co do przebiegu naszych działań. Udało nam się również zaplanować realizację kolejnych, wspólnych zadań. Uczniowie mieli także możliwość rozwoju swoich kompetencji językowych, gdyż cała rozmowa odbyła się w języku projektu czyli w języku angielskim.
Nasze spotkanie odbyło się w atmosferze przygotowań do Świąt, w związku z tym z Polski do Włoch i z Włoch do Polski popłynęły serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Dla nauczycieli, opiekunów projektu, było to kolejne spotkanie online z nauczycielami ze szkoły w Lecce.
Agata Celejewska
Małgorzata Perkowska


UCZESTNICY PROJEKTU ERASMUS + NA ZAJĘCIACH W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM – drugie spotkanie

10 grudnia, uczestnicy  projektu Erasmus +  wzięli po raz drugi udział
w warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez pracownika Kampinoskiego Parku Narodowego – panią Beatę Bąk. Zajęcia edukacyjne poświęcone były krajobrazowi Puszczy Kampinoskiej, różnorodności zbiorowisk leśnych oraz życiu i obyczajach wielu zwierząt żyjących na terenie Puszczy.

Podczas spaceru dowiedzieliśmy się, co to jest bór mieszany, sosnowy, wydmowy oraz  las grądowy i robiniowy. Szukaliśmy tropów łosia, jelenia, sarny i wilka. Zgłębialiśmy mechanizmy jakimi rządzi się natura.  Uczniowie nabywali ważne umiejętności dotyczące działalności na rzecz ochrony środowiska.

Wkrótce  podzielimy się zdobytą wiedzą z rówieśnikami w naszej szkole oraz z naszymi kolegami i koleżankom z zaprzyjaźnionej, włoskiej szkoły w Lecce.

                                                       Małgorzata Perkowska
                                                       Ewa Waśkiewicz
                                                       Agata Celejewska

UCZESTNICY PROJEKTU ERASMUS + NA ZAJĘCIACH W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM – pierwsze spotkanie

19  listopada, w sobotni,  śnieżny poranek uczestnicy  projektu Erasmus +  wzięli udział w lekcji przyrody na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, pozytywnych i negatywnych skutków ingerencji człowieka w krajobraz, poprowadziła pani Beata Bąk.

W ten sposób rozpoczęliśmy  cykl  sobotnich warsztatów mających na celu przybliżenie i poszerzenie wiedzy na temat kampinoskich lasów.

Efektem naszego spotkania będzie przygotowanie przez Kalinę, Dawida i Norberta prezentacji, która pozwoli naszym uczestnikom podzielić się zdobytą wiedzą z rówieśnikami w naszej szkole. Opracowane materiały  w przyszłości pozwolą zaprezentować walory Kampinoskiego Parku Narodowego naszym kolegom i koleżankom z zaprzyjaźnionej, włoskiej szkoły w Lecce.

Agata Celejewska
Małgorzata Perkowska
Ewa Waśkiewicz


Artykuł erasmus (2)

Regulamin Erasmus