Pracownicy przedszkola

Pracownicy

Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie


Kadra pedagogiczna

       Wszechstronny rozwój dzieci wspomagają
wykwalifikowane nauczycielki:

mgr Justyna Kubiak
mgr Jośko Agnieszka
mgr Jasińska Ewa
mgr Agnieszka Szymaniak
mgr Pałyska Weronika
mgr Cybulska Katarzyna
mgr Karwasińska Aleksandra                                                                                 mgr Marta Połeć
                                                                                                          mgr Anna Ignasz               


Personel obsługowy

O czystość i porządek w grupach dbają Panie:

Bogucka Jadwiga
                                                Kucharska Beata
                                                Kargulewicz Bożena
                                                Michałowska Kazimiera                                                                                           Kamińska Barbara


Pełnowartościowe, pyszne i zdrowe posiłki przygotowują Panie:

                                                Szczerbińska Agnieszka
Hanna Pastusińska

O sprzęt techniczny w salach i ogrodzie dba konserwator Pan:

                                                    Kurlanc Jarosław