Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos

Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos:  

    

Przewodniczący:      Julita Stecko   

Wiceprzewodniczący:    Aleksandra Łopacińska

Sekretarz:  Iga Tarczyluk


   

AKTUALNOŚCI RADY:


Młodzieżowa Rada dla Klimatu- projekt

Projekt ekologiczny „Młodzieżowa Rada dla Klimatu”  z dotacji programu „Mazowsze dla Młodzieży” prawie dobiega końca. Młodzi radni przygotowali prezentację multimedialną na temat zmian klimatu, którą przedstawiali całej społeczności uczniowskiej klas IV-VIII. Prezentacja obejmowała wiedzę, którą młodzieżowi radni poznali na warsztatach ekologicznych, zorganizowanych podczas trwania projektu. Młodzi radni  zapoznali swoich kolegów i koleżanki z problemem globalnego ocieplenia, efektu cieplarnianego i gazów cieplarnianych, omawiali przyczyny i skutki zmian klimatu dla człowieka oraz zachęcali do nabywania nawyków ekologicznych. Uczniowie zainteresowani tematyką ekologii przygotują plakaty promujące zachowania ekologiczne na wystawę plakatów. Zajęcia uświadomiły naszym młodym ekspertom od zmian klimatu, że społeczność uczniowska ma dużą wiedzę na temat działań proekologicznych . Jednak od wiedzy do stosowania jej w praktyce pozostaje długa droga, którą mogą wypełnić nawet najmniejsze gesty, a te wykonywane codziennie staną się nawykami, przyczyniającymi  się do ochrony naszego środowiska i nas samych.

Opiekun MRGK: Marta Kroc


Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos na GeoGali’22 w Centrum Nauki Kopernik!

To już ostatni wyjazd o charakterze edukacyjnym w ramach grantu „Mazowsze dla Młodzieży”, w którym uczestniczyli radni Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos.  Projekt edukacyjny opracowany przez opiekunkę Młodzieżowej Rady obejmował  uczestnictwo radnych w wydarzeniu zorganizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska – GeoGala 2022, które odbyło się 14 listopada w Centrum Nauki Kopernik. Wydarzenie otworzył  Pan Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który zwrócił uwagę na różnorodność form życia na naszej planecie. Radni uczestniczyli w wykładzie na temat georóżnorodności na świecie i w Polsce wygłoszonym przez Panią inżynier  Monikę Krzeczyńską- pracownika Muzeum Geologicznego PIG-PIB oraz w warsztatach fotograficznych „Magia Krajobrazu” prowadzonych przez Panią Trabułę – fotografa i nauczyciela akademickiego. Warsztaty dały odpowiedzi na pytania: jak wykonać dobre zdjęcie krajobrazu?, jakiego obiektywu użyć?, o jakiej porze dnia najlepiej fotografować? Podczas warsztatów wyświetlono przepiękne zdjęcia krajobrazów Polski, które mogły cieszyć oko najbardziej wyrafinowanych odbiorców.  Po części oficjalnej, która była streamowana na kanale Ministerstwa radni uczestniczyli w poczęstunku, otrzymali wejściówki do Centrum Nauki Kopernik i kalendarze z fotografiami krajobrazów Polski. Już teraz jako eksperci będą edukować całą społeczność uczniowską na tematy związane z ekologią.

Tekst: Marta Kroc


I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos 2022/2023

W dniu 3 listopada odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos, podczas której młodzi radni spotkali się w pełnym składzie (15 radnych)  i wybrali swoje Prezydium. Sesję rozpoczęło uroczyste ślubowanie radnych a następnie wybrano w głosowaniu tajnym skład Prezydium. O funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady walczyło dwoje  radnych ale tylko radna Julita Stecko przekonała większość radnych do swojej kandydatury. Zastępcą przewodniczącej została Aleksandra Łopacińska z klasy VII a protokoły z posiedzeń Rady będzie sporządzała Iga Tarczyluk, jako jej sekretarz. Radni dyskutowali o bieżących sprawach dotyczących naszej szkoły, możliwościach pozyskania funduszy na rozwój i zagospodarowanie, opracowali prezentację na temat zmian klimatu, która będzie tematem spotkań z całą społecznością uczniowską i na podstawie której powstanie wystawa plakatów w ramach realizacji grantu „Mazowsze dla Młodzieży”. Z początku z pewną dozą nieśmiałości ale potem już coraz pewniej młodzi radni dyskutowali o sprawach dotyczących codzienności  w szkole oraz oferty i możliwości spędzania czasu wolnego na terenie gminy. Radnym towarzyszyła Pani wójt Monika Ciurzyńska, Pani Agnieszka Więckowska – kierownik Referatu ds.Organizacji Kadr i Obsługi Oświaty oraz Pani dyrektor Edyta Włodarska.  Ustalono termin następnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos na styczeń 2023r. ale radni będą spotykać  się częściej podczas spotkań roboczych, dotyczących realizacji projektu ekologicznego z programu „Mazowsze dla Młodzieży”.

Opiekun Młodzieżowej Rady

Marta Kroc


szkolenie MR lider przyszłości

Młodzieżowi Radni na warsztatach ekologicznych w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi
Ciepło, cieplej, gorąco! To temat przewodni spotkania z ekologiem,
wykładowcą i zielarzem przemiłym Panem Kamilem, który wprowadził
młodzieżowych radnych w zagadnienia związanymi ze zmianami klimatu,
wyjaśniał podstawowe pojęcia i skomplikowane procesy, zachodzące na Ziemi.
Podczas warsztatu dowiedzieliśmy się czym jest efekt cieplarniany, które gazy
są gazami cieplarnianymi i jakie są ich główne źródła oraz – co nas najbardziej
interesowało – jaki wpływ na zwiększenie efektu cieplarnianego ma człowiek.
Ponieważ zmiany klimatu dotyczą nas wszystkich – mieszkańców naszej gminy
sprawdzaliśmy też ile samolotów latało w czasie warsztatów nad naszą gminą
i potrafiliśmy sobie wyobrazić jak dużo zanieczyszczeń pozostawiły w
powietrzu. Oprócz zagadnienia zmian klimatu zgłębialiśmy też problem
nierównego dostępu do żywności na świecie, uświadomiliśmy sobie, jak wiele
osób w różnych częściach świata nigdy nie ma możliwości najedzenia się do
syta, podczas gdy w najbogatszych krajach marnuje się codziennie wiele ton
żywności. Zastanawialiśmy się też nad tym, z jakich części świata przybywają
składniki naszych pysznych obiadów i ile muszą pokonać kilometrów zanim
trafią na nasze stoły. Obliczaliśmy przybliżone food miles (odległości lotnicze)
składników potraw. I tak pyszne banany zanim trafiły do naszego koszyka
przebyły z Ekwadoru 10 687 km, pachnące kakao na śniadanie leciało do Polski
z Wybrzeża Kości Słoniowej 5596 km a imbir, który nasze mamy dokładają do
herbaty przybył z Chin, przemierzając 6948 km, nie mówiąc już o cynamonie,
wanilii i słodkich migdałkach… Przeszkoleni uczestnicy warsztatów już
wkrótce będą edukować i uświadamiać całą społeczność uczniowską podczas
szkolnych warsztatów ekologicznych, realizowanych w ramach projektu
„Młodzieżowa Rada Gminy dla klimatu”.
Marta Kroc- opiekun rady

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos

W dniu 10 października odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy  Kampinos. O mandaty młodych radnych walczyło 35 uczniów Szkoły Podstawowej.  Największym zainteresowaniem cieszyły się  mandaty na poziomie klas piątych, aż 13 chętnych walczyło o głosy młodych wyborców. W szkole powstała ścianka plakatów wyborczych, na której kandydaci na radnych zamieszczali swoje hasła wyborcze. Nasi kandydaci są bardzo pomysłowi, nie zabrakło rymów i obietnic wyborczych… „zmień swój los i oddaj na mnie swój głos” , „ Jeśli zostanę wybrany, szykują się duże  zmiany!” lub „Jeśli na mnie zagłosujesz, wcale się nie rozczarujesz!”  czy  „Na mnie głosujesz, wiele zyskujesz!” i nie są to tylko puste słowa, bo za hasłami stoją konkretne programy wyborcze i świetne pomysły. Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Natalia, Julia i Filip wzorowo pełniła swoje obowiązki, skrupulatnie licząc karty do głosowania. Oddano 165 głosów ważnych spośród 184 uprawnionych do głosowania  i wyłoniono nowych radnych na poziomie klas 4-8. Młodzieżowymi Radnymi Gminy Kampinos kadencji 2022/2023 zostali: Nina Stecko, Wiktoria Kowalska i Bartosz Czempiński na poziomie klas IV, Emilia Jędrzejewska, Pola Giejbatow i Alan Izak na poziomie klas V, Julita Stecko, Julia Szymańska i Filip Piotrowski  na poziomie klas VI, na poziomie klas VII Karolina Dudek, Aleksandra Łopacińska i Julia Pliszka, na poziomie klas VIII – Maja Ciura, Iga Tarczyluk i Adam Jakubik. Gratulacje! Nowi radni spotkają się wkrótce na I Sesji Inauguracyjnej, na której złożą uroczyste ślubowanie a już w środę 12 października  ruszają na wycieczkę do Łodzi na spotkanie z działaczem ekologicznym w ramach realizacji projektu „Młodzi dla klimatu.”

Tekst i zdjęcia:

Opiekun Rady: Marta KrocDotacja dla Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos!

Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos otrzymała fundusze z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin m.st. Warszawy „Mazowsze dla Młodzieży”. Projekt złożono już w sierpniu i zakłada on wsparcie rozwoju młodych radnych oraz ich inicjatyw. Po wyborach do MRGK w dniu 10 października nowo wybrani radni będą uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach szkoleniowych w Łodzi i Warszawie oraz będą realizować  inicjatywę ekologiczną „Młodzież dla klimatu” w celu podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczności szkolnej i lokalnej. Relacje z przedsięwzięć młodzieży wkrótce…

Tekst:

Opiekun MRGK

Marta Kroc


II SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KAMPINOS

Dnia 6 czerwca  o godzinie 11.00 odbyło się II posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos, w którym uczestniczyło 15 młodych radnych z naszej gminy. Jednocześnie był to debiut Anny Zdunek w roli przewodniczącej Młodzieżowej Rady. Ania powitała radnych i przedstawiła przygotowany przez opiekuna Rady porządek obrad. Na tym posiedzeniu radni zapoznawali się ze Statutem i regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności Rady, analizowali  cele  Rady i wyznaczali kierunki działań  na przyszły rok.  Radni zastanawiali się jakie aktywności może podjąć Rada z zakresu działań o charakterze społecznym, rekreacyjnym,  charytatywnym, ekologicznym i kulturalnym, by  uatrakcyjnić  życie społeczności szkolnej.

W ciekawej dyskusji powstało wiele interesujących pomysłów, które być  może zostaną zrealizowane w niedalekiej przyszłości (StreetWorkOutPark, e-konkursy, wycieczki o charakterze rekreacyjnym i sportowym). Radni ochotnicy Iga, Szymon i Ania będą wkrótce przygotowywać prezentację multimedialną na temat „Bezpieczny wypoczynek podczas wakacji” oraz zaplanują  wycieczkę integracyjną dla koleżanek i kolegów z Ukrainy do parku w Żelazowej Woli.

Tekst i zdjęcia:

Marta Kroc


I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KAMPINOS
Po przerwie związanej z pandemią i po powrocie do nauki stacjonarnej Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos wznowiła swoją działalność. W dniu 5 maja odbyła się I Sesja, podczas której młodzi radni wreszcie mogli spotkać się w pełnym składzie (15 radnych) i wybrać swoje Prezydium. Sesję rozpoczęło uroczyste ślubowanie radnych a następnie wybrano w głosowaniu tajnym skład Prezydium. O funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady walczyło troje radnych ale tylko radna Anna Zdunek przekonała większość radnych do swojej kandydatury. Zastępcą przewodniczącego został Szymon Czapnik a protokoły z posiedzeń Rady będzie sporządzał Nikodem Jośko, jako jej sekretarz. Radni dyskutowali o bieżących sprawach dotyczących naszej szkoły, możliwościach pozyskania funduszy na rozwój i zagospodarowanie oraz szczerze rozmawiali z Panią dyrektor o swoich pomysłach i trudnościach. Po żywych dyskusjach można było odnieść wrażenie, że młodzi radni są spragnieni kontaktu ze sobą i gotowi na owocny dialog zarówno z obecną na sesji Panią Wójt Gminy Kampinos Moniką Ciurzyńską i Panią dyrektor Martą Dobosz. Ustalono termin następnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos na 6 czerwca 2022r.
Opiekun Młodzieżowej Rady
Marta Kroc

Radni Młodzieżowej Rady gościli w dniu 18 grudnia 2019r na XVII Sesji Rady Gminy Kampinos. W krótkiej przerwie w obradach Sekretarz Młodzieżowej Rady uczennica klasy VIIIb Maja Zdunek przedstawiła Radnym Gminy Kampinos nowych Młodzieżowych Radnych a następnie zapoznała z nowym składem Prezydium MRGK. Korzystając z okazji zostały wręczone nagrody w ogłoszonym we wrześniu konkursie na LOGO MRGK. Projekt wykonany przez uczennicę Kamilę Pachniak z klasy Vc zdobył największe uznanie młodych radnych i to ona zwyciężyła w konkursie. Kamila w nagrodę za trud i czas poświęcony na  wykonanie projektu otrzymała nagrodę niespodziankę – był nią tablet. Kamila była naprawdę wzruszona i zadowolona, tym bardziej, że to jej pierwsza nagroda w życiu.  II miejsce w konkursie zajęła Weronika Ignatowska z klasy Va, a Natalia Tomczak uplasowała się na miejscu III.  Projekt uczennicy Kaliny Węgrzyn z klasy Vc również został zauważony i Kalina otrzymała wyróżnienie. Podczas sesji Radni Rady Gminy obejrzeli projekt zwycięzcy. Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy zrobili młodym Radnym i opiekunowi Rady  niespodziankę i  wręczyli drobne upominki, których młodzi radni z pewnością będą używać na co dzień. Po tym miłym akcencie radna Maja Zdunek i  radny Przemysław Izak złożyli na ręce Pani Wójt kartkę z życzeniami świątecznymi zdrowych, spokojnych Świąt.

A oto projekt Logo zwycięzcy.

Tekst Marta Kroc


W dniu 26 listopada 2019r. o godz. 13.00 odbyła się w naszej szkole kolejna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos z udziałem nowo wybranych Radnych
i Pani Wójt Moniki Ciurzyńskiej.  Ponieważ jeszcze nie wybrano Przewodniczącego Rady sesję poprowadziła opiekun Rady Pani Marta Kroc.  Radę rozpoczęto uroczystym ślubowaniem nowych radnych. Młodzi radni: Amelia Jędrzejewska, Amelia Lewandowska, Julia Pliszka, Anna Zdunek, Jan Nagot i  Szymon Czapnik  ślubowali godnie i rzetelnie pełnić funkcję Radnego.

Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad    radni  rozpoczęli swoją pracę od wyłonienia zwycięzcy konkursu na LOGO Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos. Na konkurs wpłynęło 11 prac uczniów naszej szkoły. Młodzi Radni  nie mięli problemu z wybraniem swojego LOGO.  Przyznano 1, 2 i 3 miejsce. Wręczenie nagród odbędzie się na najbliższej Sesji Rady Gminy Kampinos.

Następnie Radni wybrali w tajnym głosowaniu swoje Prezydium.  Komisja Skrutacyjna w składzie:  Szymon Czapnik, Nikodem Jośko i Adam Jakubik sprawnie liczyła głosy, choć trzeba było przeprowadzić kilka tur głosowania.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos  została uczennica klasy Vb– Anna Zdunek,  Wiceprzewodniczącym – już doświadczony radny Przemysław Izak z klasy VIIIa  a Sekretarzem – uczennica klasy VIIIb Maja Zdunek. Można powiedzieć, że siostry  Zdunek zdominowały tegoroczne  wybory J.

Termin kolejnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy wyznaczono na II połowę stycznia 2020r. Nowej Radzie gratulujemy,  życzymy owocnych obrad, ciekawych pomysłów i  realnego wpływu na życie społeczności uczniowskiej kampinoskiej szkoły.

Tekst Marta Kroc – opiekun MRGK


Dnia 5 kwietnia 2019 r. w naszej szkole o godz 14 odbyło się II Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos, w którym uczestniczyło 14 młodych Radnych wraz z opiekunem. Posiedzenie otworzył i samodzielnie prowadził przewodniczący Jakub Tkacz, który stwierdził prawomocność obrad i zapoznał Radnych ze Statutem i innymi obowiązującymi dokumentami MRGkampinos. Młodzi Radni zgłaszali pomysły dotyczące funkcjonowania kampinoskiej społeczności szkolnej, opracowali listę propozycji, i podjęli w tej sprawie swoją pierwszą uchwałę. Lista pomysłów zostanie wkrótce przekazana Pani Dyrektor Renacie Zakowanej. Radni obejrzeli też film z wizyty w Sejmie i ustalili termin następnego posiedzenia.


Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos: