Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos

Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos:  

    

Przewodniczący:      Anna Zdunek   

Wiceprzewodniczący:    Przemysław Izak

Sekretarz:  Maja Zdunek

 

 


   

AKTUALNOŚCI RADY:

 


Radni Młodzieżowej Rady gościli w dniu 18 grudnia 2019r na XVII Sesji Rady Gminy Kampinos. W krótkiej przerwie w obradach Sekretarz Młodzieżowej Rady uczennica klasy VIIIb Maja Zdunek przedstawiła Radnym Gminy Kampinos nowych Młodzieżowych Radnych a następnie zapoznała z nowym składem Prezydium MRGK. Korzystając z okazji zostały wręczone nagrody w ogłoszonym we wrześniu konkursie na LOGO MRGK. Projekt wykonany przez uczennicę Kamilę Pachniak z klasy Vc zdobył największe uznanie młodych radnych i to ona zwyciężyła w konkursie. Kamila w nagrodę za trud i czas poświęcony na  wykonanie projektu otrzymała nagrodę niespodziankę – był nią tablet. Kamila była naprawdę wzruszona i zadowolona, tym bardziej, że to jej pierwsza nagroda w życiu.  II miejsce w konkursie zajęła Weronika Ignatowska z klasy Va, a Natalia Tomczak uplasowała się na miejscu III.  Projekt uczennicy Kaliny Węgrzyn z klasy Vc również został zauważony i Kalina otrzymała wyróżnienie. Podczas sesji Radni Rady Gminy obejrzeli projekt zwycięzcy. Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy zrobili młodym Radnym i opiekunowi Rady  niespodziankę i  wręczyli drobne upominki, których młodzi radni z pewnością będą używać na co dzień. Po tym miłym akcencie radna Maja Zdunek i  radny Przemysław Izak złożyli na ręce Pani Wójt kartkę z życzeniami świątecznymi zdrowych, spokojnych Świąt.

A oto projekt Logo zwycięzcy.

Tekst Marta Kroc


W dniu 26 listopada 2019r. o godz. 13.00 odbyła się w naszej szkole kolejna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos z udziałem nowo wybranych Radnych
i Pani Wójt Moniki Ciurzyńskiej.  Ponieważ jeszcze nie wybrano Przewodniczącego Rady sesję poprowadziła opiekun Rady Pani Marta Kroc.  Radę rozpoczęto uroczystym ślubowaniem nowych radnych. Młodzi radni: Amelia Jędrzejewska, Amelia Lewandowska, Julia Pliszka, Anna Zdunek, Jan Nagot i  Szymon Czapnik  ślubowali godnie i rzetelnie pełnić funkcję Radnego.

Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad    radni  rozpoczęli swoją pracę od wyłonienia zwycięzcy konkursu na LOGO Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos. Na konkurs wpłynęło 11 prac uczniów naszej szkoły. Młodzi Radni  nie mięli problemu z wybraniem swojego LOGO.  Przyznano 1, 2 i 3 miejsce. Wręczenie nagród odbędzie się na najbliższej Sesji Rady Gminy Kampinos.

Następnie Radni wybrali w tajnym głosowaniu swoje Prezydium.  Komisja Skrutacyjna w składzie:  Szymon Czapnik, Nikodem Jośko i Adam Jakubik sprawnie liczyła głosy, choć trzeba było przeprowadzić kilka tur głosowania.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos  została uczennica klasy Vb– Anna Zdunek,  Wiceprzewodniczącym – już doświadczony radny Przemysław Izak z klasy VIIIa  a Sekretarzem – uczennica klasy VIIIb Maja Zdunek. Można powiedzieć, że siostry  Zdunek zdominowały tegoroczne  wybory J.

Termin kolejnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy wyznaczono na II połowę stycznia 2020r. Nowej Radzie gratulujemy,  życzymy owocnych obrad, ciekawych pomysłów i  realnego wpływu na życie społeczności uczniowskiej kampinoskiej szkoły.

Tekst Marta Kroc – opiekun MRGK


Dnia 5 kwietnia 2019 r. w naszej szkole o godz 14 odbyło się II Posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos, w którym uczestniczyło 14 młodych Radnych wraz z opiekunem. Posiedzenie otworzył i samodzielnie prowadził przewodniczący Jakub Tkacz, który stwierdził prawomocność obrad i zapoznał Radnych ze Statutem i innymi obowiązującymi dokumentami MRGkampinos. Młodzi Radni zgłaszali pomysły dotyczące funkcjonowania kampinoskiej społeczności szkolnej, opracowali listę propozycji, i podjęli w tej sprawie swoją pierwszą uchwałę. Lista pomysłów zostanie wkrótce przekazana Pani Dyrektor Renacie Zakowanej. Radni obejrzeli też film z wizyty w Sejmie i ustalili termin następnego posiedzenia.


Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos: