Zarządzenia Dyrektora – BIP

 

Rok 2023

Zarządzenie nr 480/10/2023

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 479/9/2023

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej i uzupełniającej do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 478/8/2023

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Zarządzenie nr 473/3/2023

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania pomieszczeń należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Rok 2022

Zarządzenie nr 459/44/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wejścia rodziców i opiekunów prawnych do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 446/31/2022

w sprawie regulacji stawek żywieniowych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie od dnia 1 września 2022

Zarządzenie nr 438/23/2022

w sprawie ustalenia terminu i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolonym 2021/2022

Zarządzenie nr 437/22/2022

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie nr 436/21/2022

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie nr 435/20/2022

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie nr 434/19/2022

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie nr 433/18/2022

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie nr 432/17/2022

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie nr 431/16/2022

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Zarządzenie nr 424/9/2022

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny zamówienia, którego przedmiotem jest: „Wymiana nieszczelnych kołnierzy uszczelniających do okien dachowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie przy ul. Szkolnej 5”

Zarządzenie nr 422/7/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uzyskania Karty Rowerowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 420/5/2022

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ >> Tu do pobrania <<

Załącznik nr 2 – HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM  >> Tu do pobrania <<

Załącznik nr 3 – DEKLARACJA O KONTYNUWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2022/2023  >> Tu do pobrania <<

Załącznik nr 3a – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2022/2023  >> Tu do pobrania <<  

Załącznik nr 4 – POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA    >> Tu do pobrania <<

Zarządzenie nr 419/4/2022

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ >> Tu do pobrania <<

Załącznik nr 2 – HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM  >> Tu do pobrania <<

Załącznik nr 3 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZK.2022/2023   >> Tu do pobrania <<

Załącznik nr 4 – POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ    >> Tu do pobrania <<

Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NAUKI RELIGII / ETYKI  >> Tu do pobrania <<

Zarządzenie nr 418/3/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 417/2/2022

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia owsicy w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
Załącznik nr 2 – Karta monitoringu codziennych prac porządkowych w toalecie
Załącznik nr 3 – Owsica u dziecka

Rok 2021

Zarządzenie nr 411/43/2021

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przez pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022r.

Zarządzenie nr 410/42/2021

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przez pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021r.

Zarządzenie nr 409/41/2021

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2022” – Część I, III, IV

Zarządzenie nr 407/39/2021

w sprawie wprowadzenie aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 397/29/2021

w sprawie wprowadzenie procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie obowiązują od 1 września 2021r.

Zarządzenie nr 393/25/2021

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 392/24/2021

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 391/23/2021

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 386/18/2021

w sprawie wprowadzenia procedury spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą (nauczanie domowe).

Zarządzenie nr 383/15/2021

w sprawie wprowadzenia stanu hybrydowego nauczania w klasach IV – VIII w Szkole Podstawowej im.Z.Padlewskiego w Kampinosie po powrocie z nauki zdalnej 17 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 381/13/2021

w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego w celu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Zarządzenie nr 380/12/2021

w sprawie wprowadzenia stanu hybrydowego nauczania w klasach I – III w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie po powrocie z nauki zdalnej 26 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 379/11/2021

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przez pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie za święto przypadające w dniu 1 maja 2021r.

Zarządzenie nr 377/9/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 376/8/2021

w sprawie wprowadzenia stanu hybrydowego nauczania w klasach I – III w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie w dniach 15-28 marca 2021r.

Zarządzenie nr 375/7/2021

w sprawie organizacji testu diagnostycznego w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty), wprowadzenia procedur i zasad bezpieczeństwa w szkole obowiązujących w czasie pandemii covid-19

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Organizacja testu – informacje ogólne
Załącznik nr 2 – Organizacja – język polski
Załącznik nr 3 – Organizacja – matematyka
Załącznik nr 4 – Organizacja – język obcy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Zarządzenie nr 374/6/2021

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnej im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej
Załącznik nr 2 – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Załącznik nr 3 – Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP
Załącznik nr 4 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka
Załącznik nr 5 – Organizacja religii i etyki w SP

Zarządzenie nr 372/4/2021

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym organizację pracy klas I-III z zajęciami stacjonarnymi od 18 stycznia 2021

Zarządzenie nr 371/3/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 370/2/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego organizację pracy klas I-III z zajęciami stacjonarnymi od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021 w reżimie sanitarnym

Rok 2020

Zarządzenie nr 369/44/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Załącznik nr 1 – Regulamin

Zarządzenie nr 367/42/2020

w sprawie planu postępowań o ustalenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Zarządzenie nr 365/40/2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przez pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r.

Zarządzenie nr 362/37/2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 358/33/2020

w sprawie zasad organizacji zadań w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 351/26/2020

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie obowiązują od 1 września 2020 r.

Zarządzenie nr 349/24/2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przez pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 345/20/2020

w sprawie zasad, organizacji i opieki nad dziećmi podczas dyżuru wakacyjnego 2019/2020

Załączniki do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 343/18/2020

w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty, wprowadzenia procedur i zasad bezpieczeństwa w szkole obowiązujące w czasie epidemii COVID-19

Załączniki do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 342/17/2020

w sprawie wprowadzenia Procedur i zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla klas I – III oraz konsultacji dla uczniów w szkole obowiązujące w czasie epidemii COVID-19

Załączniki do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 341/16/2020

w sprawie wprowadzenia Procedur i zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć rewalidacyjnych/rewalidacyjno-wychowawczych/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia z osobą prowadzącą zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 340/15/2020

w sprawie otwarcia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  po okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 339/14/2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 338/13/2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 336/11/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 335/10/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 334/9/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej

Zarządzenie nr 333/8/2020

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do klas Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 332/7/2020

w sprawie zmiany druku rozliczenia godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Zarządzenie nr 331/6/2020

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 330/5/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnych z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 329/4/2020

w sprawie składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 328/3/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 327/2/2020

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych
do przeprowadzenia w 2020 roku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
w Kampinosie

Zarządzenie nr 326/1/2020

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na 2020 rok