Innowacje pedagogiczne


INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W klasie VI B prowadzona będzie w roku szkolnym 2019/2020 innowacja z historii:

„Postać Zygmunta Padlewskiego – wzorcem postawy patriotycznej”

Podstawowym założeniem innowacji jest wyposażenie uczniów w wiedzę o patronie szkoły – Zygmuncie Padlewskim, wydarzeniach w regionie z okresu powstania styczniowego oraz miejsc związanych z osobą Padlewskiego i powstania styczniowego w powiązaniu z rzeczywistością narodową. Ma dostarczyć wzorca osobowego patrona szkoły jako autorytetu dla dzieci i młodzieży oraz zainspirować do dyskusji na temat roli autorytetu w życiu człowieka. Prowadzona będzie na lekcjach historii i godziny do dyspozycji wychowawcy. Owocem pracy uczniów będą quizy, zagadki, port folio, konkurs o patronie, gazetki ścienne, relacje, happening.

Autorką innowacji jest nauczycielka historii Anna Szczepańska

ZAPRASZAMY DO SPRAWDZENIA WIEDZY O PATRONIE.
Rozwiąż poniższe testy:

Zygmunt Padlewski – test nr 1

Zygmunt Padlewski – test nr 2

W klasie VB prowadzona jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego.

  „Play with English – zabawy z językiem angielskim”

Głównym celem innowacji jest wprowadzenie uczniów w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę i osłuchanie
z językiem angielskim. Nauka języka angielskiego opiera się na  wykorzystaniu różnych platform i programów multimedialnych.
Założeniem innowacji jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, osiągnięcia płynności w posługiwaniu się językiem nowożytnym, poprzez nacisk na poszerzanie zasobu słownictwa i struktur gramatycznych za pomocą gier i zabaw
w języku angielskim.

W  trakcie realizacji innowacji będą organizowane wyjazdy na warsztaty językowe w ramach programu ‘Nauka bez granic’, wyjazdy na przedstawienia
w języku angielskim do teatru Buffo w Warszawie oraz zorganizowana zostanie wycieczka kulturoznawczo-językowa do Wielkiej Brytanii.

Dodatkowym aspektem pozytywnym, będzie podniesienie kompetencji językowych w zakresie znajomości słownictwa i struktur gramatycznych, umiejętności rozumienia tekstu czytanego i ze słuchu oraz wypowiedzi pisemnej.

Autorką innowacji jest nauczycielka języka angielskiego Małgorzata Perkowska

W klasach VII prowadzona będzie w roku szkolnym 2019/2020 innowacja z języka niemieckiego:

„Język niemiecki z elementami tradycji muzycznej krajów niemieckiego obszaru językowego. Sławni niemieccy i austriaccy kompozytorzy.
Rozszerzenie komponenty kulturoznawczej na lekcjach języka niemieckiego
w klasie VII Szkoły Podstawowej”.

Celem innowacji jest  wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa. Priorytetem jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na wykorzystanie muzyki klasycznej w procesie przyswajania języka niemieckiego. Uczniowie będą zgłębiali bogatą tradycję muzyczną krajów  niemieckiego obszaru językowego, poznają sylwetki sławnych niemieckich i austriackich kompozytorów, ich życie
i twórczość, poszerzą swój zasób słownictwa o nazwy instrumentów , gatunków i  form muzycznych, stworzą muzyczno-geograficzną mapę Niemiec
i Austrii, poznają miasta twórczości i inspiracji sławnych kompozytorów, będą słuchali  znanych utworów muzycznych, które weszły do kanonu dzieł muzyki klasycznej na świecie  oraz  rozwiną swoje zainteresowania muzyczne. Owocem pracy uczniów będzie spektakl wizualno-muzyczny.

Autorką innowacji jest nauczycielka języka niemieckiego  Marta Kroc