DRUKI do pobrania

Poniżej znajdą się druki dotyczące rekrutacji oraz inne druki obowiązujące w naszej szkole:

DRUKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024:


Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego na rok szk.2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 478/8/2023  >> Tu do pobrania <<
  • Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły bądź online – wysyłając na adres: [email protected]

Rekrutacja do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na rok szk.2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 479/9/2023  >> Tu do pobrania <<
Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły bądź online – wysyłając na adres: [email protected]

Pozostałe druki obowiązujące w szkole:


  • (Nowy!)   OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA O KORZYSTANIU DZIECKA Z DOWOZU I ODWOZU AUTOBUSEM SZKOLNYM w roku szkolnym 2020/2021
    >> TU do pobrania <<