DRUKI do pobrania

Poniżej znajdą się druki dotyczące rekrutacji oraz inne druki obowiązujące w naszej szkole:

Rekrutacja do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na rok szk.2021/2022

Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły bądź online – wysyłając na adres [email protected]

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego na rok szk.2021/2022

Pozostałe druki obowiązujące w szkole:

  • (Nowy!)   OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA O KORZYSTANIU DZIECKA Z DOWOZU I ODWOZU AUTOBUSEM SZKOLNYM w roku szkolnym 2020/2021
    >> TU do pobrania <<