DRUKI do pobrania

Poniżej znajdą się druki dotyczące rekrutacji oraz inne druki obowiązujące w naszej szkole:


DRUKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

Rekrutacja do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na rok szk.2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 420/5/2022  >> Tu do pobrania <<
Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły bądź online – wysyłając na adres: [email protected]

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego na rok szk.2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 419/4/2022  >> Tu do pobrania <<
 • Załącznik nr 1 – ZASADY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ >> Tu do pobrania <<
 • Załącznik nr 2 – HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I UZUPEŁNIAJĄCYM  >> Tu do pobrania <<
 • Załącznik nr 3 – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZK.2022/2023
  >> Tu do pobrania <<

 • Załącznik nr 4 – POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ    >> Tu do pobrania <<
 • Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE NAUKI RELIGII / ETYKI  >> Tu do pobrania <<
  Wypełnione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły bądź online – wysyłając na adres: [email protected]

Pozostałe druki obowiązujące w szkole:


 • (Nowy!)   OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA O KORZYSTANIU DZIECKA Z DOWOZU I ODWOZU AUTOBUSEM SZKOLNYM w roku szkolnym 2020/2021
  >> TU do pobrania <<