PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

29 października b.r. w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja  z udziałem przedstawicieli Gminy Kampinos i Ochotniczych Straży Pożarnych. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów oraz pracowników naszej szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ćwiczenia rozpoczął sygnał alarmowy, po którym uczniowie wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły niezwłocznie udali się do najbliższych możliwych wyjść ewakuacyjnych, zgodnie z planem ewakuacji. Wszyscy poradzili sobie doskonale. Udało się uniknąć tłoku i chaosu. Po wyjściu ze szkoły uczniowie i pracownicy skierowali się do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie dyrektor szkoły pani Edyta Włodarska sprawdziła, czy wszyscy opuścili zagrożony obiekt. Po raz kolejny zdaliśmy egzamin, jednocześnie z trwogą myśląc – „oby nam się to nigdy nie musiało przydać”!

Anna Rybka – pedagog szkolny