Sprzątanie Świata 2022

 

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata – Polska 2022″. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało „Wszystkie śmieci są nasze!””. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.
W tym roku, dnia 16 września, przeprowadziliśmy akcję terenową, posprzątano porzucone w naturze śmieci w wybranych miejscach na terenie Gminy Kampinos. Efekt? Zebraliśmy kilkanaście worków ze śmieciami. Większość odpadów to porzucone butelki, papier, puszki aluminiowe, czyli wszystko to co każdy może zabrać ze sobą i posprzątać. W akcji brali udział uczniowie z klas I-VIII wraz z opiekunami. Uczniom, nauczycielom oraz wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie, składamy serdeczne podziękowania! Warto wspólnymi siłami dbać o piękno naszej małej Ojczyzny.
Anna Rybka – pedagog szkolny