INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

We czwartek, 1 września 2022r rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023. Uczniowie naszej szkoły oraz grupy „O” z przedszkola zainaugurowali to ważne wydarzenie na boisku ORLIK, punktualnie o godzinie 9.00. Wszyscy uczniowie  z radością witali się po wakacjach, a na ich twarzach widać było radość i uśmiech. Najmłodszym z dumą towarzyszyli rodzice.

Nowy rok szkolny oficjalnie rozpoczęła dyrektor Zespołu p. Edyta Włodarska, która po wygranym konkursie objęła tę funkcję od dnia 1 września 2022r. Pani Dyrektor powitała po wakacyjnej przerwie wszystkich uczniów, nauczycieli, gości oraz rodziców. Szczególnie serdeczne słowa skierowała do pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają wspaniałą przygodę z edukacją. Wszystkim życzyła samych sukcesów w nauce.

Życzenia dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły złożyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się:

  • Zastępca Wójta Gminy Kampinos – pan Sebastian Wardziak
  • Przewodniczący Rady Gminy – pan Krzysztof Sucharski
  • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu – pani Wioletta Pajdak
  • Kierownik Referatu ds. Organizacji Kadr i Obsługi Oświaty–

pani Agnieszka Więckowska

  • Przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Komorowska

Pan Sebastian Wardziak – zastępca Wójta Gminy Kampinos odczytał list od Wójta Gminy Kampinos p. Moniki Ciurzyńskiej skierowany do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Podziękował p. Marcie Dobosz za zaangażowanie i wkład pracy jaką wykonywała pełniąc funkcję dyrektora Zespołu. Następnie, po złożeniu przysięgi przez p. Agnieszkę Jośko, p. Martę Wrocławską, p. Małgorzatę Rudnicką, p. Agnieszkę Tomecką i p. Kamilę Krakowian, wręczył paniom akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Życzył całej społeczności szkolnej sukcesów w nowym roku szkolnym.

Po części oficjalnej odbyło się krótkie spotkanie wychowawców z uczniami.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom, by mieli nieukrywaną radość z odkrywania i wgłębiania się w kolejne pokłady wiedzy, a nauczycielom – satysfakcji z pracy z dziećmi i wielu sukcesów zawodowych.

Tekst i zdjęcia Anna Rybka – pedagog szkolny