Dyżur wakacyjny w Przedszkolu 2019/2020

Szanowni Rodzice,

W związku z organizacją dyżuru wakacyjnego informujemy, iż przedszkole dyżuruje od 1 lipca 2020 r. do 21 lipca  2020 r.

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą:

  1. dzieci rodziców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo, którzy od momentu pobytu dzieci w przedszkolu nie będą pobierać zasiłku opiekuńczego, którzy nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz nie przebywają na zasiłku chorobowym, zwolnieniu lekarskim/kwarantannie.

  2. dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo, którzy od momentu pobytu dzieci w przedszkolu nie będą pobierać zasiłku opiekuńczego, którzy nie korzystają z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego oraz nie przebywają na zasiłku chorobowym, zwolnieniu lekarskim/kwarantannie.

  3. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną w terminie nieprzekraczalnym od 18 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020r. na adres mailowy:[email protected]                                        [email protected]                                                                                                ZAPRASZAMY 🙂

Załączniki do Zarządzenia (NIEZBĘDNE DOKUMENTY do wypełnienia i odesłania):