Informacja dla Rodziców dotycząca zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla klas I -III oraz konsultacje dla klas VIII

Informacja dla rodziców_1-3 i 8

Dokumenty do wypełnienia przez Rodziców są dostępne poniżej:


Treść Zarządzenia nr 342/17/2020 wraz z załącznikami jest dostępna w zakładce BIP  oraz    >> TU do pobrania <<