Zarządzenia Dyrektora – BIP

Rok 2020

Zarządzenie nr 351/26/2020

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie obowiązują od 1 września 2020 r.

Zarządzenie nr 349/24/2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przez pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 345/20/2020

w sprawie zasad, organizacji i opieki nad dziećmi podczas dyżuru wakacyjnego 2019/2020

Załączniki do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 343/18/2020

w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty, wprowadzenia procedur i zasad bezpieczeństwa w szkole obowiązujące w czasie epidemii COVID-19

Załączniki do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 342/17/2020

w sprawie wprowadzenia Procedur i zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla klas I – III oraz konsultacji dla uczniów w szkole obowiązujące w czasie epidemii COVID-19

Załączniki do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 341/16/2020

w sprawie wprowadzenia Procedur i zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć rewalidacyjnych/rewalidacyjno-wychowawczych/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowanych w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia z osobą prowadzącą zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 340/15/2020

w sprawie otwarcia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie  po okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 339/14/2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 338/13/2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 336/11/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 335/10/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 334/9/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej

Zarządzenie nr 333/8/2020

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do klas Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 332/7/2020

w sprawie zmiany druku rozliczenia godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Zarządzenie nr 331/6/2020

w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacyjnej do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 330/5/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnych z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 329/4/2020

w sprawie składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 328/3/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 327/2/2020

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych
do przeprowadzenia w 2020 roku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
w Kampinosie

Zarządzenie nr 326/1/2020

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na 2020 rok