Wskazówki dla Rodziców

    

                                                                                                                                                          

 • Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone do godz. 8.45. ( o 9.00 rozpoczyna się śniadanie)
 • Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela. 
 • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. 
 • Odbiór dziecka zawsze należy zgłaszać nauczycielce.
 • W przedszkolu nie podaje się leków i nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych  z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
 • Rodzice zobowiązani są do informowania o chorobach zakaźnych. Podczas choroby dzieci przebywają w domu celem zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się chorób.
 • W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do racjonalnego odżywiania, spożywania zdrowych, urozmaiconych posiłków.
 • Celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych Rodzice powinni systematycznie współpracować  z nauczycielami.
 • Przedszkole organizuje dla Rodziców i najbliższego otoczenia dziecka różne formy wspierania i współpracy, dlatego liczymy na Państwa udział i zainteresowanie.
 • Ubiór dziecka powinien umożliwiać mu rozwój umiejętności samoobsługowych.
 • Na zebrania zapraszamy samych Rodziców.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i zabawki przyniesione przez dzieci z domu.
 • Ze względu na prowadzone w przedszkolu zajęcia ruchowe
  i bezpieczeństwo dzieci wskazane jest, by nie zakładać dzieciom do przedszkola biżuterii, a szczególnie kolczyków, łańcuszków itp.