Sprawozdania finansowe

  • 2018

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie za rok 2018

jest dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Kampinos oraz TU znajdziesz: SPRAWOZDANIE do pobrania