Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Kampinos, oraz pod poniższymi linkami: