Konkursy dla uczniów

W roku szkolny 2019/2020
zapraszamy do udziału w następujących konkursach

VI  POWIATOWY KONKURS  WIEDZY:

DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WARSZAWSKIEGO-ZACHODNIEGO

 

Organizatorem powyższych konkursów jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
w Kampinosie.

Patronat honorowy nad konkursami objęli:
1. Starosta Powiatu Warszawskiego-Zachodniego – Pan Jan Żychliński
2. Wójt Gminy Kampinos – Pani Monika Ciurzyńska

Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII SP do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, który będzie miał formę testu pisemnego i odbędzie się 28 lutego 2020r.

Tu znajdziesz więcej informacji o tym konkursie !!!

Organizatorzy:  Nauczyciele języka niemieckiego

   
Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Zapraszamy uczniów klas VII i VIII SP do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych, który będzie miał formę testu pisemnego i odbędzie się 28 lutego 2020r.

Tu znajdziesz więcej informacji o tym konkursie !!!

Organizatorzy:  Nauczyciele języka angielskiego

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„PLAKAT PROMUJĄCY WYCIECZKI KRAJOZNAWCZE PO KRAJACH ANGIELSKIEGO
I NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”

Zespół nauczycieli języków obcych serdecznie zaprasza uczniów klas I-III
i IV-VIII
do udziału w konkursie 😉

Tu zapoznasz się z Regulaminem konkursu !!!

Prace należy dostarczyć do swojego nauczyciela języka obcego
do 28 lutego 2020 roku

Szkolny konkurs plastyczny na kartkę świąteczną

Tradycją naszej szkoły stał się coroczny konkurs plastyczny na kartkę świąteczną.  Uczniowie na lekcji plastyki wykonywali kartkę świąteczną. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Wszystkie kartki świąteczne były przekazane na Patrol św. Mikołaja w Kampinosie.

ROZSTRZYGNIĘTY !!!

>> TU znajdziesz WYNIKI KONKURSU <<

Szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III

„Ilustracja do ulubionego wiersza polskiego poety”

Tu zapoznasz się z Regulaminem konkursu !!!

ROZSTRZYGNIĘTY !!!

>> TU znajdziesz informacje i WYNIKI KONKURSU <<

Powiatowy konkurs historyczny
o Zygmuncie Padlewskim

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym
o Zygmuncie Padlewskim.

Honorowy patronat konkursu objął Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński
i Wójt Gminy Kampinos. Konkurs ma trzy formy:

  1. praca malarska,
  2. port folio,
  3. test/quiz.

ROZSTRZYGNIĘTY !!!

>> TU znajdziesz WYNIKI  dla poszczególnych form konkursu <<

———————-

Poniżej znajduje się szczegółowa informacja.

Prace plastyczne należy zgłaszać do Pani Aliny Zalewskiej (uczniowie klas IV – VIII) lub do wychowawców (uczniowie klas I – III).

Chętni do udziału w teście/quizie wiedzy zgłaszają się do Pani Anny Szczepańskiej

Rozpoczyna się kolejna edycja

KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
(z wyłączeniem informatyki)
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Poniższej znajdują się:

Konkurs dla uczniów klas I -III

„Ulubione baśnie H.Ch.Andersena w ilustracji”

ROZSTRZYGNIĘTY !!!

>> TU znajdziesz WYNIKI KONKURSU <<

———————-

Tu zapoznasz się z Regulaminem konkursu !!!

Prace należy dostarczać wychowawcom klas do 28 października 2019 r.

„Żyj zdrowo i sportowo”

ROZSTRZYGNIĘTY !!!

>> TU znajdziesz WYNIKI KONKURSU <<

———————-

TU znajdziesz Regulamin szkolnego konkursu sportowo – plastycznego 

Prace dostarczamy do 10 października 2019 r. do szkolnego koordynatora konkursu:

Pana Andrzeja Andryszczyka

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII

ROZSTRZYGNIĘTY !!!

>> TU znajdziesz WYNIKI KONKURSU <<

———————-

Tu zapoznasz się z Regulaminem konkursu !!!

Przygotowane prezentacje dostarczamy do dnia 31.10.2019 r.
do organizatorów konkursu:
Pani Eweliny Zalewskiej  (gab.nr 10) lub do  Pani Katarzyny Szymańskiej (gab.nr 20)

Młodzieżowa Rada Gminy Kampinos zaprasza uczniów
do udziału konkursie na projekt jej LOGO.

ROZSTRZYGNIĘTY !!!

>> TU znajdziesz WYNIKI KONKURSU <<

———————-

Szczegóły znajdziesz w regulaminie dostępnym poniżej:Regulamin konkursu na Logo Młodzieżowej Rady GminyPrace dostarczamy do 30 października 2019 r. do szkolnego koordynatora konkursu:

Pani Marty Kroc

ARCHIWUM KONKURSÓW

UWAGA!

23 kwietnia 2018r. (poniedziałek) – w auli odbędzie się Gminny Konkurs o Zygmuncie Padlewskim

– godz. 8.00 – 10. 00 – potyczki indywidualne konkursu wiedzy.

Anna Szczepańska

„NASZ ZIEMIA – NASZA SPRAWA”  – Szkolny konkurs informatyczny
zobacz Regulamin konkursu

Przygotowane prezentacje multimedialne dostarczamy do dnia 20 kwietnia 2018 r. do organizatorów konkursu:
Pani Barbary Zapert-Wachnik lub Pani Agnieszki Kurlanc
 NUCLEUS 2018 – konkurs biologiczny dla gimnazjalistów – zobacz Regulamin konkursu
Chętni zapisują się u nauczyciela biologii Pani Ewy Waśkiewicz
do 27 marca br.
WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ – Regulamin konkursu

Prace dostarczamy do szkolnego koordynatora konkursu:

Pani Anny Kołaczyńskiej