Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Wychowawca klasy
1. Andrzej Andryszczyk nauczyciel wspierający / wychowanie fizyczne / rewalidacja wsp. V a
2. Katarzyna Barciak edukacja wczesnoszkolna / reedukacja II b
3. Małgorzata Brzezińska edukacja wczesnoszkolna / reedukacja II a
4. Dominika Bury język niemiecki
5. Stanisława Fadrowska-Adamczyk biblioteka szkolna
6. Marianna Fergin świetlica szkolna
7. Beata Jeziorska język polski
8. Joanna Kiełbasa język polski / wychowanie do życia w rodzinie VII b
9. Krzysztof Kolator muzyka / etyka
10. Marta Kroc język niemiecki VII a
11. Agnieszka Kurlanc informatyka / matematyka IV a
12. Katarzyna Małas język angielski
13. Małgorzata Marciniak edukacja wczesnoszkolna / edukacja informatyczna III b
14. Magdalena Młynarczyk religia / edukacja dla bezpieczeństwa
15. Maria Morgaś edukacja wczesnoszkolna III c
16. Maria Barbara Nawrocka religia
17. Małgorzata Osińska przyroda / geografia VIII b
18. Jerzy Pelczarski wychowanie fizyczne / technika / edukacja informatyczna           (semestr 1)
19. Małgorzata Perkowska język angielski V b
20. Małgorzata Rudnicka świetlica szkolna
21. Anna Rybka pedagog szkolny / rewalidacja / doradztwo zawodowe
22. Danuta Skrzywanek matematyka IV b
23. Błażej Stecko świetlica szkolna   (semestr 1)
24. Michał Stecko wychowanie fizyczne
25. Anna Szczepańska historia / wiedza o społeczeństwie / wychowanie do życia w rodzinie / technika-sem.2 VI b
26. Katarzyna Szymańska zajęcia logopedyczne
27. Agnieszka Tomecka nauczyciel wspierający / rewalidacja wsp. VI c
28. Beata Walczak chemia / fizyka / matematyka / technika-sem.2 VIII a
29. Ewa Waśkiewicz biologia / doradztwo zawodowe VI a
30. Anna Węgrzyn język angielski
31. Barbara Wieczorek edukacja wczesnoszkolna / zajęcia logopedyczne III a
32. Marek Więsek język polski VI c
33. Maria Wilamowska matematyka
34. Marta Wiśniewska wychowanie fizyczne V c
35. Marta Wrocławska nauczyciel wspierający wsp. VIII a
36. Michał Zagrodzki psycholog
37. Renata Zakowana edukacja wczesnoszkolna I a
38. Alina Zalewska historia / plastyka / świetlica szkolna V a
39. Ewelina Zalewska zajęcia logopedyczne / reedukacja
40. Barbara Zapert-Wachnik edukacja wczesnoszkolna / edukacja informatyczna I b
41. Alesja Zawadzka edukacja wczesnoszkolna / reedukacja I c