DRUKI do pobrania

Poniżej znajdą się druki dotyczące rekrutacji oraz inne druki obowiązujące w naszej szkole:

Rekrutacja do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi na rok szk.2020/2021

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego na rok szk.2020/2021

Pozostałe druki obowiązujące w szkole: