Informacje – Dla rodziców

Prosimy rodziców o zakup podręczników do religii i języka niemieckiego według następującego wykazu:


SZANOWNI PAŃSTWO,
BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE (załącznik poniżej).

BEZPIECZNA SZKOŁA – Procedury reagowania w przypadku zagrożeń


Szanowni Państwo,

Rezygnację uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych wychowania do życia w rodzinie, etyki lub religii należy zgłosić pisemnie na stosownym druku:

  • Druk OŚWIADCZENIE O NIEUCZĘSZCZANIU NA ZAJĘCIA  DODATKOWE  Do pobrania TU

Szanowni Państwo,

Nieobecności ucznia na posiłku można zgłaszać:

  • elektronicznie , za pośrednictwem systemu:

lub

  • telefonicznie, bezpośrednio u Pani Intendent Izabeli Stopczyńskiej:
    tel. 22 214-01-03

Szanowni Państwo,

Od dnia 17 września 2018 r. w Szkole Podstawowej wraz z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi zaczynają obowiązywać nowe procedury dotyczące zwalniania ucznia z zajęć w trakcie ich trwania. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.