ważne informacje

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie wydał w dniu 2 czerwca 2020r. Zarządzenie numer 343/18/2020 w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty, wprowadzenia procedur i zasad bezpieczeństwa w szkole obowiązujących w czasie epidemii Covid-19.
Treść zarządzenia oraz szczegółowy algorytm postępowania podczas przychodzenia uczniów klas ósmych do szkoły znajduje się poniżej:

 

Zarządzenie nr 343/18/2020 w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty, wprowadzenia procedur i zasad bezpieczeństwa w szkole obowiązujące w czasie epidemii COVID-19

Załączniki do Zarządzenia: