Wpłaty na Radę Rodziców

SZANOWNI RODZICE
po raz kolejny zwracamy się do Was z prośbą o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców .
Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto: 64 1240 1095 1111 0010 5187 8679
lub do przedstawicieli trójek klasowych.

Dziękujemy
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej